Infopäevad 2023

Tuuleenergeetika meetme infopäev Reedel, 21. aprillil toimus tuuleenergeetika meetme infopäev. Selles meetmes on omavalitsustel võimalik toetust taotleda tuuleenergeetikat kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade koostamise ja menetlemise kiirendamiseks. Selle jaoks on võimalik palgata vajalikud spetsialistid või hankida vajalikud teenused. Infopäeva…

Skip to content