Planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele)


Nõuded:

Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt:

  • esitades planeeringu vastuvõtmisele või
  • peale muudatuste sisseviimist

ja esitab (kehtestamiseks) planeeringu koostamise korraldajale.

Planeering esitatakse vastavalt andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile.

Kehtestaja ei pea planeeringut allkirjastama. Kehtestaja allkirjastab kehtestamise otsuse, mille lisas võib olla planeerija poolt allkirjastatud planeering.

PLANK koolitus

Skip to content