Planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele)


Nõuded:

Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt:

  • esitades planeeringu vastuvõtmisele või
  • peale muudatuste sisseviimist.

ja esitab (kehtestamiseks) planeeringu koostamise korraldajale.

Planeering esitatakse vastavalt andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile.

Kehtestaja ei pea planeeringut allkirjastama. Kehtestaja allkirjastab kehtestamise otsuse, mille lisas võib olla planeerija poolt allkirjastatud planeering.

PLANK koolitus:

Skip to content