Taastuvenergeetika infopäev

Detsembris toimusid Paides (5.12) ja Pärnus (12.12) taastuvenergeetika infopäevad, kus räägiti lähemalt järgnevatel teemadel: Kliimamuutused maailmas ja Eestis (Laura Remmelgas, Keskkonnaministeerium); Eesti energiapoliitikast – (Kristo Kaasik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium); Taastuvenergia arenduse kiirendamine ja RePowerEU – (Ivo Krustok, Riigikantselei); Maapõueseaduse muudatused taastuvenergeetika soodustamiseks – (Reet Roosalu, Maa-amet); Taastuvenergeetika soodustamine üldplaneeringutes – (Eleri Kautlenbach, Rahandusministeerium); KOV eriplaneeringu praktikas ilmnenud küsimused – (Kadi-Kaisa Kaljuveer, Rahandusministeerium)

Skip to content