Alan Rood

Alan Rood

Eesti tuuleenergeetika ruumilise planeerimise võrdlus rahvusvahelise praktikaga

„Võrdlusriikide juhtumianalüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega“ on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise parima praktika valguses. Analüüs põhineb veebiotsingutega leitud teabel, kohtupraktika analüüsil välisekspertidega läbiviidud intervjuudel ja…

Planeerimisseaduse mõju järelhindamine

Rahandusministeeriumi tellitud töö eesmärk on 2008–2014 läbi viidud kodifitseerimise tulemusenakehtestatud planeerimisseaduse (PlanS) mõju järelhindamine. Viis aastat seaduse rakendamist on mõistlik aeg hindamaks selle aja jooksul praktikas avaldunud kitsaskohti. Haldusreformi tulemusena on muutunud Eesti haldusjaotus ning Euroopa Liidu (EL) tasandil on…

Vaba ehitustegevuse reguleerimine

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Vaba ehitustegevuse reguleerimine“. Koolituse lektorid on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi RUPO planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim ja Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna peaspetsialist Ülle Reidi.…

Krunt, katastriüksus ja kinnistu seoses ruumilise planeerimisega

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Krunt, katastriüksus ja kinnistu seoses ruumilise planeerimisega“. Koolituse lektor on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim. Koolitus toimub 29. mail kell 9.00-11.00…

Kaasamine planeerimismenetluses

Head planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid! Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) ootab Teid koolitusele „Kaasamine planeerimismenetluses“. Koolituse lektorid on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiministeeriumi planeeringute järelevalve valdkonna juht Külli Siim ja riigi planeeringute valdkonnajuht Kadi-Kaisa Kaljuveer. Üritus toimub 9. aprillill kell…

Planeeringute koostöö tegemise ja kooskõlastamise määruse muudatus

01.09.2022 jõustus Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ muudatus. Edaspidi tuleb planeeringute koostamise korraldajal teha koostööd ja planeering kooskõlastada Transpordiametiga, mitte Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ametiga. Kaitseministeeriumi kõrval tuleb koostööd teha…

Skip to content