Planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogramm

Kutsume osalema planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogrammi, mille viib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Skepast & Puhkim OÜ. Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste ja riigiametnike ning töötajate teadmisi ning oskusi asjakohaste mõjude, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja Natura hindamise valdkondades. Koolitusprogrammi tulemusena oskavad osalejad senisest paremini kavandada ja läbi viia/koordineerida mõjude hindamist planeerimisprotsessis, et tehtavad ruumiotsused oleksid põhjalikult kaalutletud ning põhjendatud.

Koolitusprogramm koosneb kolmest eraldiseisvast koolituspäevast kogumahus 21 akadeemilist tundi (7 akadeemilist tundi koolituspäev).

Koolituste toimumisajad ja -kohad on järgmised:

1.           Rakveres (riigimajas, Kreutzwaldi 5, Rakvere) 12. septembril, 26. septembril ja 10. oktoobril;

2.           Tartus (V Spa hotellis, Riia 2, Tartu) 15. oktoobril, 29. oktoobril ja 12. novembril;

3.           Pärnus (riigimajas, Akadeemia 2, Pärnu) 17. oktoobril, 7. novembril ja 21. novembril.

Koolitusprogrammis on oodatud osalema:

• Kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad, kes osalevad planeeringute ja/või KSH otsustusprotsessides

• Riigiasutuste ametiasutuste ja hallatavate asutuste ametnikud ja töötajad, kes osalevad planeeringute ja/või KSH otsustusprotsessides.

Koolitusele registreerumine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP). Need, kes portaali ei kasuta, saavad ennast registreerida avalikus vaates, otsides kesksete koolituste lehel (https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused)  üles õige koolituse ja vajutades nuppu „Registreerin“.

Täpsem info koolitusprogrammi ja registreerimise kohta

Skip to content