Ruumiloome koolitusprogramm tuleb taas!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel kuulutati 13.06.2024 välja hangeRuumiloome koolitusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2024 kell 14.00

Ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kestliku ja kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist planeerimis-, projekteerimis ja ehitusprotsessides. Samuti on vajalikud piisavad teadmised sisuküsimustes, et osata kestliku ja kvaliteetset ruumi tellida ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida.

Koolitusprogrammi soovime viia seekord läbi kontaktõppena ning sihtrühmaks on kohaliku omavalitsuse ja valitsusasutuste töötajad, kes osalevad ruumiloome otsustusprotsessides ning ruumilise planeerimisega seotud mittetulundusühenduste töötajad ja liikmed, sealhulgas juhatuse liikmed.

Töös olev Ruumiloome koolitusprogramm on sarnane varasematel aastatel toimunud koolitusprogrammile. Eelmiste, 2021.a ja 2022.a toimunud koolituste salvestised on leitavad siin. Kuid võrreldes varasemate Ruumiloome koolitusprogrammidega, on tulevase koolitussarja sisu enam fokusseeritud – 2025. a esimesel poolaastal käivituva koolitusprogrammi eesmärk on vältida eelmistel koolitustel käsitletud teemade kordamist ning keskenduda enam küsimustele, mis näivad hetkel nii rohereformi tegevuskavast, ühistranspordi arengukavast kui ka muudest aktuaalsetest teemadest tulenevalt prioriteetseimad.Seega, kui oled juba varasemalt Ruumiloome koolitusprogrammis osalenud, siis tule kindlasti ka uude Ruumiloome koolitusprogrammi!

Skip to content