Kliimakaebuste seminar: “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 15. mail kell 12:30–17:00 Eesti Arhitektuurikeskuses toimuvale seminarile “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”. 

Seminariga soovitakse tuua suuremat selgust kliimaalaste õiguste kohtuliku kaitsmise võimalustesse Eestis, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid. Teiste seas võtavad seminaril sõna KÕKi õigusekspert Kärt Vaarmari, kes kõneleb kliimaalase kaebeõiguse väljakutsetest ja Tallinna halduskohtu kohtunik Pihel Sarv, kes räägib kliimaalasest kaebeõigusest Eesti kohtute vaates. 

Välisesinejatest astuvad üles ühenduse Aurora Malet esindaja Ida Edling Rootsist, kes tutvustab Rootsi riigi vastu esitatud noorte esitatud kaebust, milles heidetakse Rootsile ette inimõiguste rikkumist; Kati Kulovesi Soomest, kes tutvustab FANC ja Greenpeace vs Soome kohtuasja, milles kohus leidis, et keskkonnaühenduste esitatud kliimakaebus ei olnud vastuvõetav. *Esinejate nimekiri on täiendamisel.

Täpsem päevakava ja esinejate info on peatselt leitavad ka KÕKi veebilehel.

Üritusele saab ennast kirja panna SIIN.

Toimumiskohaks on Eesti Arhitektuurikeskus (Kursi 3, Tallinn). Üritus toimub eesti ja inglise keeles.

Lisainfo:

Merilin Kaalma

merilin@k6k.ee; +372 56502536

Skip to content