Andeks, kas teil on veel ruumi? Seminar kultuurimälestiste nimekirjade korrastamisest

Hea koostööpartner!

Muinsuskaitseamet kutsub Teid seminarile, mis keskendub kultuurimälestiste nimekirjade korrastamise temaatikale. Seminar toimub 17. aprillil 2024 Tallinnas, Sakala 3 kammersaalis. Seminari saab jälgida ka veebis.

Osalemiseks palume registreeruda siin.

Kultuuripärand on meie ühine ressurss, mille väärtus ajas kasvab.

Muinsuskaitseamet on alustanud kultuurimälestiste nimekirja korrastamist, et vaadata üle riigi kaitse all olev pärand – kas kõik mälestised, mis on aastakümnete jooksul riiklikku nimekirja kantud, on säilitanud oma väärtused, et esindada väärtuslikumat osa meie kultuuripärandist. Et meie ühiselt kaitstav mälestiste kogum, mida anname edasi järgmisetel põlvkondadele, oleks mitmekesine ja väärtuslik.

Muinsuskaitseamet kutsub Teid seminarile, et rääkida mälestiste nimekirja korrastamise eesmärkidest ja tegevustest: anname ülevaate töö algetapis arutatust ja kokkulepitust, sellest, millised on järgmised sammud ja millised on erinevate huvigruppide ootused.
Sõna saavad omanike, ettevõtjate ja kogukonna esindajad ning muinsuskaitsevaldkonna eksperdid.

Ajakava

9.30–10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00–10.15 Avasõnad

10.15–10.45 Ülevaade mälestiste nimekirja korrastamise projektist, Tarvi Sits (MKA, nimekirjade korrastamise projektijuht).
Peidus pärand. Milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused pärandi ühiseks hoidmiseks? Maa sees, vee all ja õhus ehk arheoloogia, veealune pärand ja looduslikud pühapaigad.

10.45–12.00 Ülevaade: arheoloogia, ajaloolised looduslikud pühapaigad ja veealune pärand, Eero Heinloo, Maili Roio (MKA), Pikne Kama.

12.00–12.30 Maaomaniku vaade. Priidu Pärna (mälestise omanik, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse ja Muinsuskaitse Nõukogu liige).

12.30–13.15 Paneeldiskussioon. Peidus pärand. Kuidas jõuda ühisele arusaamale, mida ja miks kaitsta? Osapoolte ootused, õigused ja kohustused – kuidas neid tasakaalustada? Kuidas toimivad praegused mehhanismid (regulatsioonid, toetused) ja mida oleks vaja muuta? Kuidas toimib koostöö eri osapoolte vahel ning kuidas seda tõhustada? Helena Kaldre (MKA arheoloogiapärandi osakonna juhataja), Ulla Kadakas (Eesti Arheoloogide Liidu juht, Muinsuskaitse Nõukogu liige), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, folklorist ja kultuuriloolane), Siim Raie (Muinsuskaitse Nõukogu esimees), kogukonna esindaja nimi täpsustamisel.

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.30 Kogukonna vaade. Andrus Umboja (Jõelähtme vallavanem).
Nähtav pärand. Milliseid muutusi vajame ning millised on võimalused pärandi ühiseks hoidmiseks? Ehitis-, ajaloo- ja kunstimälestisi ühendab vajadus väärtuspõhise hindamise järele. Võrreldes nn peidus pärandiga on need (hooned, pargid, kalmistud, ikoonid jms) nähtavad ja lihtsamini mõistetavad.

14.30–15.45 Ülevaade: ehitis-, ajaloo- ja kunstimälestised, Kaire Tooming, Ilme Mäesalu ja Kadri Tael (MKA).

15.45–16.15 Ettevõtja vaade. Esineja täpsustub hiljem.

16.15–17.00 Paneeldiskussioon. Nähtav pärand. Kuidas jõuda ühisele arusaamale, mida ja miks kaitsta? Osapoolte ootused, õigused ja kohustused – kuidas neid tasakaalustada? Kuidas toimivad praegused mehhanismid (regulatsioonid, toetused) ja mida oleks vaja muuta? Kuidas toimib koostöö eri osapoolte vahel ning kuidas seda tõhustada? Kaire Tooming (MKA ehituspärandi kaitsekorralduse juht); Rein Lang (endine kultuuriminister), esineja täpsustamisel (Eesti Arhitektide Liit); Triin Ojari (arhitektuuriajaloolane), Mõisate Ühenduse esindaja (osaleja nimi täpsustub).

17.00–17.15 Järgmised sammud ja lõppsõna

17.15–18:00 Võrgustumine, kohv ja kook

Päeva modereerib Urmas Vaino.

Lisainfo:
Tarvi Sits
projektijuht
512 4253
tarvi.sits@muinsuskaitseamet.ee

Skip to content