Menetluse skeemid

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Sellelt lehelt leiab nii maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemi. Detailplaneeringute menetluse kohta on koostatud neli skeemi vastavalt kas üldplaneeringu järgne või üldplaneeringut muutev ja kas koos või ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta. Skeemid on abiks korrektse planeerimisprotsessi läbiviimisel, kuid küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda seaduse sätetega. Skeemid on vormistatud pdf-dokumentidena, paberi suurus A3.

Maakonnaplaneeringu menetluse skeem

MP menetluse skeem

Üldplaneeringu menetluse skeem

YP menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

DP menetluse skeem

Detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

DP+ KSH menetluse skeem

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta

dp_muutev_kshta

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluse skeem koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

dp_muutev_kshga