Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga välja töötada kestlikku ruumilist planeerimist toetavad mõõdikud ja praktilised ruumilises planeerimises kasutatavad töövahendid ning töötada välja kestliku ja kvaliteetse ruumiloome tööriistakasti kontseptsioon ning testitud prototüüp. Tööriistakast peab olema teadmispõhine, kasutajasõbralik ja lihtsalt täiendatav. Tööriistakastis sisalduvate juhendite ja mõõdikute abil peab olema võimalik hinnata erinevat liiki planeeringute vastavust kestliku ruumilise arengu eesmärkidele Uurimistöö läbiviimiseks vajalik rahastus antakse uurimismeeskonnale, kes esitab parima taotluse püstitatud uurimiseesmärgi lahendamiseks. Uurimistöö rahastuse suurus on 110 000 eurot.

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@rahandusministeerium.ee hiljemalt 4.04.2023 kell 17:00. Huvitatud isikutel on õigus küsida konkursidokumentide kohta selgitusi, esitades küsimused e-posti teel kristi.grisakov@fin.ee.

Rahandusministeerium korraldab infokoosoleku seminari uurimistöö konkursi tutvustamiseks. Infokoosolek toimub 14.03.2023 kell 14.30 MS Teamsi keskkonnas ning infokoosolekul osalemine eeldab eelregistreerumist.

Registreeri siin


Konkursidokumendid

Konkursi tingimused ja hindamismetoodika

Töövõtulepingu projekt

Skip to content