Kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakasti uurimistöö konkurss

Rahandusministeerium kuulutab välja uurimistöö konkursi eesmärgiga analüüsida Eesti konteksti sobivaid kestlikku ja kvaliteetset ruumilist planeerimist toetavaid mõõdikuid ja nende saavutamist toetavaid ruumilises planeerimises kasutatavaid töövahendeid. Analüüsi põhjal tuleb välja töötada kestliku ja kvaliteetse ruumiloome töövahendite süsteemne kogum ehk tööriistakast, mis võimaldab selle osade rakendamist ruumilise planeerimise praktikas. Vajadusel kohandatakse olemasolevaid või töötatakse välja uusi töövahendeid.

Uurimistöö rahastuse suurus on 110 000 eurot (lisandub käibemaks). 

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@rahandusministeerium.ee hiljemalt 17.05.2023 kell 23:59. Taotluste koostamisel palume kindlasti lähtuda konkursi hindamiskriteeriumitest ning konkursidokumendi punktis 3.3 kirjeldatud taotluse osadest. 

Huvitatud isikutel on õigus küsida konkursidokumentide kohta selgitusi, esitades küsimused e-posti teel kristi.grisakov@fin.ee. Rahandusministeerium vastab huvitatud isiku küsimustele 3 tööpäeva jooksul. Esitatud küsimused ja vastused edastatakse samaaegselt kõigile isikutele, kellele tehti ettepanek konkursil osalemiseks või kes on konkursil osalemise soovist Rahandusministeeriumi muul viisil teavitanud.


Konkursidokumendid

Lisateave seoses riigiastuste ümberkorraldamisega | 87.01 KB | pdf

Töövõtulepingu projekt_Kestliku ruumi planeerimise tööriistakast | 665.9 KB | pdf

Kestliku ruumi planeerimise tööriistakast 2.0 | 797.87 KB | pdf

Skip to content