Kuhu me pöörame ruumilise planeerimise digipöördes?

24. ja 25. märtsil toimus VSpa Konverentsikeskuses VII Tartu Planeerimiskonverents, kus arutleti ruumilise planeerimise üle digiajastul.

2022. aasta Tartu Planeerimiskonverentsi keskmes olid digiajastu planeerimise võlud ja valud. Digitaalne maailm on arenenud peadpööritava kiirusega ja mõjutab meie elu kõigis valdkondades. Erandiks ei ole ka ruumiline planeerimine, kus alusandmed on digitaalsetes andmebaasides, kaasamisprotsess toimub aina enam sotsiaalmeedias ja mobiilirakendustes, koostööd tehakse veebikoosolekutel ning planeeringukaardid on kolinud interaktiivsetesse veebirakendustesse.

Kuidas aga infomüras päriselt kõigi huvilisteni jõuda? Kuidas mitte unustada andmeid, mis ei ole lihtsasti masintöödeldavad?  Kuidas ületada digilõhe? Kuidas säilitada loovus ja mitte unustada koosmõtlemist? Kuidas muudavad digilahendused planeerimismeeskonna omavahelist dünaamikat? Vastuseid neile küsimustele otsisid planeerimisteoreetikud ja -praktikud kokku 11 sessioonil (ettekanded konverentsi kavas). Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor Katrin Tiideberg küsis peaettekandes, kas digikeskkondade kasutuskogemustest ja internetikogukondades sündinud ruumitajust võiks olla midagi kõrva taha panna ka füüsilise ruumi planeerimisel. Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmete valdkonna juht tutvustas, mida kätkeb endas Eesti kui digiväeline riik, mida on selle visiooni realiseerumiseks tehtud ja milliseid muudatusi see endaga kaasa toob. Sessioonidel tutvustati ka teiste riikide planeeringute digitaliseerimisega seotud kogemusi, räägiti tööstuse ja energeetika ruumilisest tulevikust  ning vananevatest linnadest.

Tartusse tasus tulla juba varem, sest 23. märtsil leidis aset „Linnapeade pakti ja rohepöörde seminar“, mida korraldasid Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Tartu linn. Kõigile huvilistele avatud seminaril tutvustati linnapeade pakti eesmärke ja kogemusi ning arutleti linnade ja kogukondade rolli üle rohepöördes. Ürituse salvestust saab järgi vaadata Youtube keskkonnast: https://www.youtube.com/watch?v=-j71Aaai8_M.

Tartu Planeerimiskonverentsi peakorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing. Konverentsiga tähistati ka Eesti Planeerijate Ühingu 20. tegutsemisaastat.

Konverentsi toetajad on Tartu linn, Tartu Ülikool, EL URBACT programm, Rahandusministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja EL ESPON programm.

Skip to content