Ehituse pika vaate visioonidokument sai oluliste osapoolte heakskiidu

„Kui ei tea, millisesse sadamasse purjetad pole ükski tuul soodne“ ütles juba suur mõtleja Seneca.  

Eelmine nädal sai peale tõhusat eeltööd ja laiapõhjalist koostööd erinevate huvigruppide ja võimalike visiooni elluviijatega kokku lepitud suunad, mille kaudu lahendada sammhaaval ehituse valdkonna suuremaid väljakutseid.

Olulisemad põhisuunad kajastuvad  „Ehituse pikk vaade 2035“ nimelises dokumendis ja on leidnud väljenduse seitsmes suures sammus, mida erinevad osapooled peavad ühes taktis astuma. Ehituse pikk vaade sisaldab endas näiteks tegevusi kohalike omavalitsuste võimekuse kasvatamiseks, targa tellija põhimõtete juurutamiseks ja uute innovatiivsete praktikate edendamiseks ning ekspordi ja tööviljakuse kasvatamiseks.

Visioonidokumendi elluviimiseks sõlmitud kokkuleppe allkirjastamisel osales väga laiapõhjaline seltskond – arendajatest ülikoolidest erialaliitudeni ja ministeeriumitest omavalitsuste esindajateni.

9. juunil 2021 toimus veebiseminar, kus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Digitaalehituse Klastri, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia esindajad andsid ülevaate, milliseks tahame kujundada Eesti ehitusmaastiku. Vaata seminari videosalvestust.

Kõik oluline on kättesaadav e-ehituse teemaveebist Ehituse pikk vaade.

Skip to content