Rahandusministeeriumi sügisene koolitussari

Rahandusministeeriumi Ruumilise planeerimise osakond ootab teid selle aasta novembri- ja detsembrikuu koolitustele, mille lektoriteks on tunnustatud õigusteadlased ja advokaadid. Koolitused toimuvad ministeeriumite ühishoones (Tallinn, Suur-Ameerika 1, Tamme saal) ning on osalejatele tasuta.

Igale seminaripäevale tuleb registreerida eraldi, link registreerimisvormi täitmiseks on lisatud koolituskava vastava päeva juurde. Seminariruumi mahutavuse täitumisel jätavad koolituse korraldajad endale õiguse vajadusel sama asutuse osavõtjate arvu piirata.

Koolitustele registreerimine lõpeb 19. oktoobril 2022 või osalejate täitumisel.

Tegu on kontaktkoolitustega, mida salvestatakse ja on võimalik meie veebilehelt järelvaadata.

Veebiülekannet koolitustest ei toimu.

KOOLITUSKAVA

1. novembril kell 9:00-17:00      

Planeerimismenetlus haldusmenetluse osana. Planeerimisõiguse aktid ja toimingud.

Lektor: Helen Kranich (haldusõiguse jurist, KuM õigusnõunik, endine õiguskantsleri nõunik)

2. novembril kell 9:00-13:00       

Heakskiidu andmine planeerimismenetluses – õiguslik olemus ja võimalused.

Lektor: Sandra Mikli (Advokaadibüroo Sorainen, advokaat)

28. novembril kell 10:30-16:00   

Planeeringu kehtestamine ja kehtetuks tunnistamise motiveerimine ning sellealane kohtupraktika.

Lektor: Raul Keba (RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo, advokaat)

29. novembril kell 10:00-13:30   

Keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimismenetluses, sh hindamise tulemuste planeeringusse sisseviimine.

Lektor: Siim Vahtrus (Advokaadibüroo COBALT, advokaat).

25. jaanuaril kell 10:00-14:30 

Planeeringutega kitsenduste seadmine ja motiveerimine.

Lektor: Villy Lopman (Advokaadibüroo RASK, advokaat)

Skip to content