Andmekogusse esitamise nõuded failidele ja nende struktuurile

Planeering tuleb esitada planeerija poole digiallkirjastatud digikonteineris.

Digikonteiner peab sisaldama kõiki planeeringu faile väljaarvatud planeeringulisad.

Digikonteinerist ei pakita lahti selles sisalduvat digikonteinerit. Kõik kohustuslikud failid peavad olemaotse planeerija poolt allkirjastatud digikonteineri sees.

Planeeringu failidele tuleb määrata faililiik vastavalt andmekogu planeeringu failide klassifikaatorile. Klassifikaatoris on kirjeldatud klassifikaatorid koos eesliidetega, mis võimaldab automaatselt planeeringu failide klassifitseerimist. Näiteks: SK100_seletuskiri.
Faili liiki on võimalik määrata ka andmekogusse esitades valides käsitsi liigi loendist.

Digikonteineris olevaid faile ei saa tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks. Seda on võimalik teha vaid planeeringu lisadega.

Andmekogusse esitatavad ja digikonteineris sisalduvad failid peavad vastama failide nimetamise reeglitele ja nende faililaiend faili liigile lubatud laienditele, mis on leitavad failide klassifikaatorist.

Kohustuslikud failid digikonteineris:

  • Esitatud peab olema täpselt 1 seletuskiri (SK100)
  • Esitatud peab olema vähemalt üks jooniste esituskuju, mis kuulub hulka {JN100, JN200, JN220, JN240, JN300, JN400, JN500, JN600, JN700, JN800, JN900}
  • Esitatud peab olema täpselt 1 metaandmete tabel (DK402)
  • Esitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202}
  • Kui toimub CAD faili import (esinevad failid liigid DK201, DK202), siis peab olema ka tärkandmete tabel ehk fail, mille liik on DK401
  • SHP, TAB, GDB formaatide korral peab kõik failikomplekti kuuluvad failid olema lisatud zip-arhiivi ja vastama nõuetele.
Skip to content