Planeeringute andmekogu testversioon ootab kasutajate tagasisidet

Rahandusministeeriumil on valminud planeeringute andmekogu testversioon, milles tulevikus hakatakse hoidma ja avalikustama kehtestatud planeeringud. Andmekogu oodatakse uudistama ja katsetama nii valdkonnaspetsialiste kui tavakasutajaid.

„Ehkki tegu on esialgse testkeskkonnaga, on rakenduse peamised funktsioonid arendatud ning piisavalt valmis, et kasutajad saaksid seda katsetada“ sõnas andmekogu projektijuht Kermo Mägi. „Tulevikus saab andmekogu kasutada planeeringuandmete leidmiseks, et nende abil kontrollida näiteks mõne ehitise või ehitustegevuse planeeringule vastavust või seda, millised on kehtivast planeeringust tulenevad tingimused näiteks juurdeehituse planeerimiseks,“ selgitas Mägi. „Samuti on keskkond kasulik kinnistu ostmisel, et teada kinnistu hinda mõjutada võivaid asjaolusid.“

Mägi sõnul oodatakse testkeskkonna kohta kõigi kasutajate tagasisidet. „Kasutajate arvamus ja ettepanekud on väga olulised, sest nende põhjal saame arendustöödel parandusi sisse viia kas veel käesoleval või järgmisel aastal“ märkis Mägi.

Planeeringute andmekogu testkeskkonnale ligipääsemiseks küsime Teie IP aadressi. Palume see sisestada vastavasse küsitlusvormi.

Kui ligipääs tagatud, siis planeeringute andmekogu leiab aadressilt www.planeeringud.ee

Tagasisidet saab anda tagasiside vormilt.

Vt. ka keskkonna tutvustamise juhendvideot.

Tagasisidet ootame hiljemalt novembri lõpuks.

Planeeringute andmekogu kiirendab ja lihtsustab oluliselt ametiasutuste, ettevõtjate ja elanike ligipääsu andmetele. Keskkonna lõppversioon valmib 2022. aasta II kvartalis.

Andmekogu on esimeseks sammuks Rahandusministeeriumi poolt läbi viidavas planeeringute valdkonna digipöördes, mis märgib arendustegevust elektrooniliste lahenduste väljatöötamisel ja digitaalsete võimaluste avardamisel ruumilises planeerimises.

Andmekogu arendamist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Andmekogu arendab pikaajalise ruumiinfosüsteemide arendamise kogemusega ettevõte AS Datel. Infotehnoloogilist tuge pakub loodavale andmekogule Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Skip to content