zip-arhiiv nõuded planeeringulahenduse ruumiandmetele

ZIP-arhiivis sisalduva kataloogi ja failide nimedes tohib kasutada ainult järgmisi sümboleid:

 • suured ja väikesed ladina tähed (a-z, A-Z),
 • numbrid(0-9),
 • allkriips (_),
 • punkt (.).

ZIP-arhiivis peab sisalduma vaid vastava formaadi failide komplekt. Teisi faile ei tohi ZIP-arhiiv sisaldada.

ZIP-arhiiv sisaldab järgmisi faile vastavalt formaadile:

 • ESRI ArcGis SHP formaat:
  • SHP– see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed),
  • SHX– see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed),
  • DBF.
 • MapInfo TAB-formaat:
  • TAB,
  • MAP,
  • ID,
  • DAT.
 • ESRI File geodatabase formaat:
  • arhiivi sisaldub kataloog nimega misiganesnimi.gdb.

ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad olema, kas lahtiselt (otse juurkataloogis) või tohib ZIP-is olla täpselt üks kataloog, mille sees on kõik failid. Kui ZIP-fail ei ole selliselt formeeritud, siis tekib esitamisel viga ja süsteem seda ZIP-i ei töötle. ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad vastama faili nimetamise reeglitele.

Skip to content