zip-arhiiv nõuded planeeringulahenduse ruumiandmetele

Zip-arhiivis sisalduva kataloogi ja failide nimedes tohib kasutada ainult järgmisi sümboleid:

 • suured ja väikesed ladina tähed (a-z, A-Z),
 • numbrid(0-9),
 • allkriips (_),
 • punkt (.).

Zip-arhiivis peab sisalduma vaid vastava formaadi failide komplekt. Teisi faile ei tohi zip-arhiiv sisaldada.

Zip-arhiiv sisaldab järgmisi faile vastavalt formaadile:

 • ESRI ArcGis shp formaat
  • SHP– see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed)
  • SHX– see võib puududa, kui andmekihi objektidel ei ole ruumikuju (näiteks krundi sihtotstarbed)
  • DBF
 • MapInfo tab-formaat
  • TAB
  • MAP
  • ID
  • DAT
 • ESRI File geodatabase formaat
  • Arhiivi sisaldub kataloog nimega misiganesnimi.gdb

ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad olema, kas lahtiselt (otse juurkataloogis) või tohib zip-is olla täpselt 1 kataloog, mille sees on kõik failid. Kui zip-fail ei ole selliselt formeeritud, siis tekib esitamisel viga ja süsteem seda zip-i ei töötle. ZIP-arhiivi failis sisalduvad failid peavad vastama faili nimetamise reeglitele.

Skip to content