Failide nimetamise reeglid

Failide nimetamise juures tuleb jälgida, et:

 • nime tervikpikkus ei ületaks 250 tähemärki
 • faili nimi ei sisaldaks tühikuid
 • nimes võivad sisalduda:
  • suured ja väikesed ladina tähed (a-z, A-Z),
  • numbrid(0-9),
  • allkriips (_),
  • punkt (.).
 • failidele on mõistlik lisada nime algusesse faililiik vastavalt failide klassifikaatorile ning eraldades nimest alakriipsuga.
  • näide: SK100_seletuskiri.pdf
Skip to content