Jooniste vormistamine

Planeeringu joonised koosnevad:

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil. Täpsemad failide liigid ja formaadid andmekogus on kirjas failide klassifikaatoris.


Juhime siinkohal tähelepanu, et planeeringus, sealhulgas ka joonistel, tuleb eristada:

  1. planeeringuga määratavaid maakasutus- ja ehitustingimusi;
  2. planeeringulahenduse kaalutlusi ja põhjendusi;
  3. alusandmeid koos viidetega andmete päritolule.

Skip to content