Planeerimisseaduse värskendamine läbis Riigikogus kolm lugemist

Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 378 SE läbis 2021. aastal Riigikogus kõik kolm lugemist ning võeti vastu 15. detsembri täiskogu korralisel istungil. Eelnõu menetlusinfoga saab tutvuda Riigikogu majanduskomisjoni vastuvõetud eelnõude leheküljel. Eelnõu sisututvustuse leiate meie 15. mai uudisest.

Seaduseelnõu on väljakuulutatud ning ilmunud Riigi Teatajas, planeerimisseaduse uus redaktsioon jõustus 13. jaanuaril 2022.

Skip to content