Eesti tuuleenergeetika ruumilise planeerimise võrdlus rahvusvahelise praktikaga

„Võrdlusriikide juhtumianalüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega“ on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise parima praktika valguses.

Analüüs põhineb veebiotsingutega leitud teabel, kohtupraktika analüüsil välisekspertidega läbiviidud intervjuudel ja koostajate praktilisel kogemusel. Käsitletud riikide olukorra lühikirjeldus on toodud ptk-s 2 ja Eesti energiateemaliste planeeringute kohtupraktika lühiülevaade ptk-s 3. Viimane, neljas peatükk, koondab võrdlusriikide praktiliste näidetega seostatud ettepanekuid Eesti tuuleparkide planeerimise tõhustamiseks koos selgitustega.

Juhtumianalüüsi täistekst
Võrdlustabel

Skip to content