Esitleti Eesti väikeasulate uuendatud uuringu veebirakendust

Eesti tasakaalustatud arengu üheks probleemiks ja väljakutseks on rahvastiku vananemine ja koondumine suurematesse keskustesse.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna tellimusel ja osalusel valminud Eesti väikeasulate uuring (Hendrikson&Ko, Tallinna Ülikool 2019) selgitab välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning teeb ettepanekud väikeasulate elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Väikeasulate uuring teeb asustusüksuste tasemel kättesaadavaks üleriigiliselt võrreldavad alusandmed, mis on vajalikud asustuse arengu täpsustamiseks linnade ja valdade üldplaneeringutes ning teistes liikuvust, teenuste kättesaadavust ja elamumajandust kujundavates arengudokumentides.

Väikeasulate uuringu kaardirakenduse ja andmekogu täiendas Hendrikson&Ko 2017. ja 2021. aasta võrdlevate andmetega.

Uuendatud uuringu ja veebirakenduse tutvustus toimus 14. juunil 2022 kell 13:00-14:00 veebis.

Tutvustuse salvestus on kättesaadav siin. Uuendatud uuringuga saab lähemalt tutvuda ja andmeid alla laadida uuringu veebilehel.

Skip to content