Planeerimise digipööre – mis see on?

Digipööre märgib rahandusministeeriumi arendustegevust elektrooniliste lahenduste väljatöötamisel ja digitaalsete võimaluste avardamisel ruumilises planeerimises. See tähendab, et planeeringud ja nende menetlemine peaksid peatselt asuma ühtses loogilises süsteemis, mis koondab ja lihtsustab oluliselt valdkonnas tegutsemist. Sellest ülevaate saamiseks on siia portaali loodud eraldi alamlehekülg: https://planeerimine.ee/digi/.

2022. aasta alguses valmib planeeringute andmekogu, kust on edaspidi leitavad kõik kehtestatud planeeringud. Keskne süsteem kiirendab andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Vaata täpsemalt: https://planeerimine.ee/digi/plank/.

Täna on planeerimistegevus killustatud eri süsteemide vahel ning menetlusnormid pärinevad paberdokumentide ajastust. Seetõttu plaanitakse kasutusele võtta ka planeeringute menetluse infosüsteem, mis peaks aitama parandada paljusid planeeringute koostamise kitsaskohti, samuti kaasneb sellega arvestatav ressursisääst. Hinnanguliselt oleks ühtse süsteemi puhul kiiremast ja lihtsamast menetlusest tulenev rahaline kokkuhoid Eestis enam kui 500 000 eurot aastas. Vaata lisaks: https://planeerimine.ee/digi/menetluse-infosusteem/. Digikeskkond tagaks aja kokkuhoiu, sisulise kvaliteedi kasvu ning võimaldaks andmeid kasutada jätkumenetlustes. Menetlussüsteemist võidaksid nii avalikkus, planeeringute koostajad, koostamises osalevad asutused kui kogu ehitussektor.

Selleks aga, et süsteem tööle saada, viiakse planeeringuandmed standardsele kujule  – andmemudeli meeskond hoolitseb selle eest, et planeeringute digiandmeid oleks võimalik süsteemis lihtsasti koguda, kasutada ja jagada. Digiandmete töörühma kohta loe lähemalt siit: https://planeerimine.ee/digi/digiandmete-tooryhm/. Töörühmaga liitumiseks või informatsiooni saamiseks võib ühendust võtta planeeringute osakonna diginõunikuga: taavi.pipar@fin.ee.

Skip to content