Portaali planeerimine.ee tagasiside küsitluse kokkuvõte

Hea planeerimishuviline! Aprilli alguses palusime Teie tagasisidet planeerimine.ee portaali kasutajamugavuse kohta. Täname kõiki vastajaid! Meil on hea meel, et leidsite aega küsimustikule vastata ning Teie tagasiside on meile väga vajalik. Küsimustikule vastasid 63 inimest. Enamus vastajatest töötavad kohalikus omavalitsuses ruumilise…

Skip to content