Planeerimise digitaliseerumise seminar

24. novembril 2021 toimus Rahandusministeeriumi ja ESPON-i korraldatud veebiseminar planeerimise digitaliseerumisest.

Seminaril tutvustati ESPON-i uuringu DIGIPLAN (https://www.espon.eu/digiplan) tulemusi, mille eesmärk oli kaardistada planeerimise digitaliseerimise hetkeseis Euroopa liidu liikmesriikides. Räägiti 3D-visualisatsioonidest, mis toetavad maakasutuse planeerimisel osalemist ja koostööd. Seminaril anti ülevaade Eesti, Norra, Taani ja Rootsi digitaalse planeerimise hetkeseisust. Toimus arutelu planeerimise digitaliseerumisest Dr. Garri Raagma (Tartu Ülikool) juhtimisel. Seminari võttis kokku Dr. Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing)

Seminari on võimalik järele vaadata.

Varasemad planeeringute valdkonna digiprojektide seminarid on leitavad siit.

Skip to content