Võrdlusriikide juhtumianalüüs

Planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega.

Võrdlusriikide analüüs on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise (fookuses Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Saksamaa ja Ühendriikide) parima praktika valguses. 

Analüüs põhineb:
– veebiotsingutega leitud teabel;
– kohtupraktika analüüsil;
– välisekspertidega läbiviidud intervjuudel;
– koostajate praktilisel kogemusel.

Edendamaks tuuleenergeetika ruumilist planeerimist Eestis, tehakse analüüsis mitmeid praktilisi ettepanekuid ja soovitusi, kuidas nii tuuleparkide planeerimisprotsessiks vajalikku eeltööd kui ka protsessi ennast parendada ja tõhustada.

Skip to content