Tuuleenergeetika arendamise kitsendused kaardistatud

Valminud on KAURi töö „Tuuleenergeetika arendamist piiravate kitsenduste kaardistamine ning vabade alade tuvastamine“.

Töö kaardistab tuuleenergeetika arendamist piiravaid maakasutuslikke kitsendusi ning tsoneerib Eesti maismaa sellest lähtuvalt nelja klassi (roheline, kollane, oranž ja punane). Töö annab suuniseid tööstuslike elektrituulikute asukoha valikuks Eesti maismaal ja siseveekogudel.

Töö tulemused võivad erineda planeeringutest, sh kehtestatud või koostamisel olevates planeeringutes määratud tuuleenergeetika arendusaladest. Analüüs ei ole kavandatud kehtivate või koostatavate planeeringute kontrollmehhanismiks, kuna iga planeeringu koostamine ja kehtestamine on konkreetne kohapõhine protsess.

Analüüsiga saab tutvuda keskkonnaportaalis.

Skip to content