Portaali planeerimine.ee tagasiside küsitluse kokkuvõte

Hea planeerimishuviline!

Aprilli alguses palusime Teie tagasisidet planeerimine.ee portaali kasutajamugavuse kohta. Täname kõiki vastajaid! Meil on hea meel, et leidsite aega küsimustikule vastata ning Teie tagasiside on meile väga vajalik.

Küsimustikule vastasid 63 inimest. Enamus vastajatest töötavad kohalikus omavalitsuses ruumilise planeerimise valdkonnas.

Meil on hea meel, et külastate planeerimine.ee veebilehte regulaarselt. Enamus vastajatest külastavad portaali mõni kord kuus ja veerand vastajatest ka kord nädalas. Anname endast parima, et hoida veebileht ajakohasena, postitame uudisnuppe ning vahendame toimuvate koolituste ja seminaride infot regulaarselt.

Uurisime Teie käest ka teemavaldkondi, mida otsite portaalist enim ning mis võiks tulevikus samuti kajastatud olla. Peamiselt vastasite, et soovite veebilehelt leida juhendmaterjale, koolituste/seminaride infot ja juba toimunud koolituste materjale, õigusaktide infot ning kohtulahendite selgitusi. Lisaks tuleks täiendada KKK rubriiki ning taastuvenergeetika käsitlust ruumilises planeerimises.

Soovisime Teie tagasisidet ka veebilehelt info leidmise keerukuse osas.

Enamus vastajatest on tõenäoliselt juba vilunud veebilehe külastajad ning info on hõlpsasti leitav. Küll aga tõdeti, et seda saab siiski mugavamaks teha näiteks: otsingunupu nähtavamale kohale paigutamine, teemade parem struktureerimine, uudiskirjaga liitumise võimaluse loomine jne. Lisaks on probleemiks see, et väiksemal kuvaril (nt sülearvutis) ei ole ribamenüüs olevad teemad kõik nähtavad.

Täname Teid veelkord antud tagasiside eest ning saadud teadmiste põhjal on meil kavas lehel parendusi teha!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond

Skip to content