Ruumilise planeerimise osakonna koolitused 2023

Ruumilise planeerimise osakonna 2023 aastal korraldatud koolituste videosalvestised ja ettekannete slaidid leiad siit lehelt.


PLANEERIMISÕIGUS KUI HALDUSÕIGUS VALLA- JA LINNA PLANEERIJATELE
PS! Koolitaja soovil videosalvestis saadaval kuni 31. jaanuar 2024
14. detsember


RIIGIKOHTU PRAKTIKA PLANEERIMISASJADES
19. oktoober

Lektor Maarja Oras

EBASEADUSLIKE EHITISTE SEADUSTAMINE PLANEERINGUTEGA: ÕIGUSLIK RAAMISTIK JA PRAKTILISED NÄITED
19. september

Lektor Sandra Mikli

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE DETAILPLANEERINGU ASEMEL JA DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS
24. mai

Lektor Raul Keba

Skip to content