Planeerimisseaduse muudatusi tutvustav veebinar

Planeerimisseaduses jõustusid käesoleva aasta alguses mitmed muudatused, samuti jõustusid väiksemad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusesehitusseadustikusEesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning keskkonnamõjude- ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses. Muudatuste üldiseks eesmärgiks oli täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse.

Rahandusministeerium tutvustas 22. veebruaril planeerimisseaduse jaanuaris jõustunud ja novembris jõustuvaid muudatusi. Ettekande tegid planeerimisseaduse muudatuste eelnõu autor Külli Siim ja planeeringute andmekogu valmimise eest vastutav Kermo Mägi.

Seminar toimus veebi vahendusel. Seminari ettekannete ja salvestusega on võimalik tutvuda siin: https://planeerimine.ee/koolitus/koolitusmaterjalid-2022/

Loe lisaks artiklit: https://planeerimine.ee/planeerimisseaduse-muudatused/

Skip to content