Digiandmete töörühm

Üheselt defineeritud ja struktureeritud andmed lihtsustavad andmetest arusaamist, jagamist ja kasutamist. Planeeringute digiandmete vajaduste kirjeldused koos kasutajalugudega on aluseks planeeringute andmekogu loomisel kui ka planeeringute vormistusnõuete määruse muudatusteks. Samuti on töörühmas valminud andmemudel ehk andmete hoidmise kirjeldus, aluseks anmebaasi põhise planeeringu piloot projektile.

Töörühma eesmärgid:

  • Kaardistada planeeringute digiandmete vajadused. Kogutakse erinevate planeeringutega seotud osapoolte andmete vajadusi, milliseid planeeringu osasid on vaja koguda ja jagada digitaalselt. Kirjeldatakse ära kasutuslood.
  • Töörühmas lepitakse kokku, milliseid kehtestatud planeeringuandmeid kogutakse, hoitakse ja jagatakse. Selgitatakse välja parim lahendus planeeringuandmete edastamiseks.
  • Planeeringuandmete klassifitseerimine ja standardiseerimine. Leitakse ühisosa planeeringu andmete struktureerimiseks.

Töörühma tulemusena valmib planeeringute digiandmete vajaduste kirjeldus ja andmemudel ehk andmete hoidmise kirjeldus. lepitakse kokku planeerinu andmete klassifikaatorites.

Planeeringute digiandmete vajaduste kirjelduste tööversiooniga on võimalik tutvuda siin. Tagasiside palun saata e-maili teel aadressile taavi.pipar@fin.ee . Samuti on võimalik osaleda töörühma töös või saada infot kirjutadaes samale e-maili aadressile.

Ajakava:
Töörühm käsitleb detail-ja üldplaneeringu andmeid ja nende vahelisi seoseid vahemikus veebruar kuni juuni 2021.