RUPO sügisene koolitussari

Rahandusministeeriumi Ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldab 2022 aasta novembri- ja detsembrikuus koolitusi, mille lektoriteks on tunnustatud juristid ja advokaadid.

Koolituste videod ja ettekanded

2. november – Heakskiidu andmine planeerimismenetluses – õiguslik olemus ja võimalused. (slaidid, PDF)

Lektor: Sandra Mikli (Advokaadibüroo Sorainen, advokaat)

28. november – Planeeringu kehtestamine ja kehtetuks tunnistamise motiveerimine ning sellealane kohtupraktika. (slaidid, PDF)

Lektor: Raul Keba (RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo, advokaat)

29. november – Keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimismenetluses, sh hindamise tulemuste planeeringusse sisseviimine. (slaidid, PDF)

Lektor: Siim Vahtrus (Advokaadibüroo COBALT, advokaat)

25. jaanuar – Planeeringutega kitsenduste seadmine ja motiveerimine. (slaidid, PDF)

Koolituse kokkuvõte (PDF)
Lektor: Villy Lopman (Advokaadibüroo RASK, advokaat)
Skip to content