Ruumilise planeerimise osakonna koolitused 2022

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldab 2022 aasta novembri- ja detsembrikuus koolitusi, mille lektoriteks on tunnustatud juristid ja advokaadid.

HEAKSKIIDU ANDMINE PLANEERIMISMENETLUSES – ÕIGUSLIK OLEMUS JA VÕIMALUSED (2. november)

Lektor Sandra Mikli

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMISE MOTIVEERIMINE NING SELLEALANE KOHTUPRAKTIKA (28. november)

Lektor Raul Keba

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE PLANEERIMISMENETLUSES (29. november)

Lektor Siim Vahtrus

PLANEERINGUTEGA KITSENDUSTE SEADMINE JA MOTIVEERIMINE (25. jaanuar)

Lektor Villy Lopman
Skip to content