26. Mis on planID?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Planeeringu identifitseerimise number ehk planID on vajalik ühe konkreetse planeeringu eristamiseks teistest planeeringutest. Planeeringu identifitseerimise number on ühe planeeringu kõigil planeeringulahenduse kehtestatud kihtidel sama, see seob kõik ühe planeeringu erinevad kihid just selle kehtestatud planeeringuga. Planeeringuala kihi tärkandmed (vt küsimus 28) kopeeritakse identifitseerimise numbri abil kõikidele teistele kihtidele ning seetõttu ei ole teistel kihtidel enam vajalik kajastada üldiseid planeeringut puudutavaid tärkandmeid (nt planeeringu nimetus, kehtestamise aeg ja otsuse number).

Planeeringu identifitseerimise numbri võib planeerimisalase tegevuse korraldaja määrata (nt kohalik omavalitsus üld-, detail- ja eriplaneeringu puhul) ise ühe kohaliku omavalitsuse ulatuses infosüsteemi (nt e-vald) või tarkvara (nt ArcGis) abil. Number peab võimaldama Maa-ameti ja kohaliku omavalitsuse andmekogu omavahelist automaatset suhtlemist.

Kui planeerimislase tegevuse korraldajal identifitseerimise numbri loomise süsteemi pole, siis saab planeeringu koostamise korraldaja selle sisestades planeeringuala maakatastri pidaja infosüsteemi kasutades virtuaalkontorit. PlanID on sel juhul Maa-ameti süsteemis olev identifitseerimise number. Üleminekuperioodil kuni 01.05.2021 abistab planeeringuala sisestamisega virtuaalkontorisse ja planID saamisega Maa-amet, kui saata sellekohane e-kiri aadressil planeeringud@maaamet.ee. Täpsemad juhised planID saamiseks läbi Maa-ameti virtuaalkontori leiate Eesti geoportaali planeeringuandmete alamlehelt (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Planeeringute-andmed-p745.html).

Planeeringuala saab Maa-ameti infosüsteemi sisestada juba peale planeeringu algatamist, kuid mitte hiljem kui kehtestatud planeeringu esitamisel maakatastri pidajale (vt küsimus 4).

Maakatastri pidajale on soovitav esitada planeeringu digitaalne joonis tervikuna, milles on nähtavad kõik esituskuju loomiseks vajalikud kihid. Määruse lisa 2 kohaselt vormistatud kihtide kohta on vaja luua eraldi fail. See läbib automaatse kontrolli. Väljatöötatud automaatne kontroll saab 2021 aasta esimeses pooles kättesaadavaks läbi avaliku validaatori, mis lihtsustab andmete eelkontrolli.

Eelmine küsimus: Mida teha kui planeeringuga lahendatud teema ei sobi ühegi määruse lisas 2 toodud planeeringulahenduse kehtestatud kihi teemade alla?

Järgmine küsimus: Mis on objectID?

Skip to content