Andmete kontrollimise reeglid

Üldine põhimõte reeglite rakendamisel on selline, et kui reeglile mittevastamisel ei ole võimalik planeeringut andmekogusse salvestada, siis lõpeb protsess ebaõnnestumisega. Ebaõnnestumine tekib esimese taolise mittevastavuse tuvastamisel. Sellisel juhul süsteem planeeringut edasi ei kontrolli ja kasutaja saab tagasidena teada ühe (esimese) ebaõnnestumise põhjuse.

Kui ühtegi ebaõnnestumist põhjustavat vastuolu ei olnud, siis on automaatkontrolli protsess tervikuna õnnestunud ja planeeringut saab andmekogusse salvestada. Kasutaja saab tagasisidena teada loetelu kontrollimisel tuvastatud vigadest, mööndusega vigadest, hoiatustest ja informatiivsetest teadetest. Täpsemalt on kontrolli tulemeid kirjeldatud automaatkontrollide lehel

Ebaõnnestumise reeglid

Importfailide olemasolu kontrollid

ReegelVastuoluVeateade
Esitatud peab olema täpselt 1 metaandmete fail Pole ühtegi faili liigiga DK402Puudub planeeringu metaandmeid sisaldav dokument
On mitu faili liigiga DK402Esitatud on mitu planeeringu metaandmeid sisaldavat dokumenti
Esitatud peab olema täpselt 1 planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ehk teisisõnu, täpselt 1 fail, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202}Pole ühtegi faili, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202}Puudub planeeringu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldav dokument
On mitu faili, mille liik kuulub hulka {DK101, DK102, DK103, DK104, DK201, DK202}Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmeid sisaldavat dokumenti
Kui toimub dwg või dgn import (esinevad failid DK201, DK202), siis peab olema ka tärkandmete tabel ehk fail, mill liik on DK401Pole ühtegi faili liigiga DK401Puudub planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabel
On mitu faili liigiga DK401Esitatud on mitu planeeringulahenduse ruumiandmete tärkandmete tabelit

Importfaili formaadi põhised kontrollid

ReegelVastuoluVeateade
SHP ja TAB formaatide korral peab zip-arhiiv vastama nõuetele. Nõuded on kirjeldatud nõuded importfailideleTeenus tagastab veakoodi 472: ZIP-arhiivi struktuur arusaamatu, ei vasta nõuetelePlaneeringulahenduse ruumiandmete ZIP-arhiivi struktuur ei vasta nõuetele
Teenus peab suutma faili avada ja töödeldaTeenus tagastab veakoodi 464: Viga andmefaili alla laadimisel (st kaardiserverisse alla laadimisel).
Detailne info vealogis.
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfaili edastamine imporditeenusele ebaõnnestus
Teenus tagastab veakoodi 470: Ei õnnestu alla laetud faili avada.
Fail on rikutud või tundmatus formaadis.
Detailne info vealogis.
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail on rikutud või tundmatus formaadis
Teenus tagastab veakoodi 454: Pöördumise parameetrid on vigased.Planeeringulahenduse ruumiandmete impordi teenuse poole pöördumine ebaõnnestus
Teenus tagastab veakoodi 460: Teenuse konfiguratsioon on vigane.
Detailne info vealogis.
Planeeringulahenduse ruumiandmete impordi teenuse konfiguratsioon on vigane
Töödeldava faili tegelik formaat peab olema kooskõlas faili laiendigaTeenus tagastab veakoodi 474: See CAD/GIS fail ei ole <format>.Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole DWG-formaadis
 
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole SHP-formaadis
 
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole DGNV8-formaadis
 
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole MapInfo TAB-formaadis
 
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole GeoPackage formaadis
 
Planeeringulahenduse ruumiandmete importfail ei ole ESRI File geodatabase formaadis
Teenus peab failist loetud objektid kirjutama andmebaasiTeenus tagastab veakoodi 480: Andmefaili import andmebaasi ebaõnnestus.
Detailne info vealogis.
Planeeringulahenduse ruumiandmete import andmebaasi ebaõnnestus.
Importfailis peab leiduma kehtestatavaid kihteTeenus tagastab veakoodi 490: Ei ole midagi importidaImportfailis puuduvad planeeringulahenduse ruumiandmed

Metaandmete xlsx formaat

ReegelVastuoluVeateade
Metaandmete fail võib olla esitatud xlsx, xls või ods formaadisDokumendi faili laiend on midagi muudMetaandmete tabel ei ole sobivas formaadis
Kui faili laiend on xls, siis konverdib teenus selle xlsx formaati.Konverteerimisel tekib vigaViga metaandmete tabeli konverteerimisel.
Kui faili laiend on ods, siis konverdib teenus selle xlsx formaati.Konverteerimisel tekib vigaViga metaandmete tabeli konverteerimisel.
Kui faili laiend on xlsx, siis avab süsteem selle faili töötlemiseksFaili avamisel tekib vigaViga metaandmete tabeli xslx faili avamisel.
Süsteem loeb failist töölehe nimega metaandmedSellist lehte ei leiduViga metaandmete lugemisel: puudub leht metaandmed
Lehel ei leidu andmeidViga metaandmete lugemisel: andmed puuduvad

Tärkatribuutide ja kihtide olemasolu, piisavuse ja korrektsuse kontrollid

ReegelVastuoluVeateade
Planeeringu üldandmed peavad olema üheselt määratudSüsteem ei tuvasta mitte ühtegi plan_ala kirjetPlaneeringuala pole imporditud
Süsteem tuvastab mitu plan_ala kirjetImporditud on mitu planeeringuala
Planeeringu määratlemiseks on vaja teada  planeeringu liikiAtribuut “planLiik” puudub importfailis või see on määramata Planeeringul puudub liik
Organisatsioonil peab olema õigus planeeringut esitadaEsitatud liik ei ole organisatsioonile lubatudKasutaja organisatsioonil puudub õigus planeeringut esitada

Täiendavad kontrollid planeeringu muudatuse esitamisel

ReegelVastuoluVeateade
Olemasolevate planeeringute muutmist saab alustada ainult planeeringu aktuaalsete andmete vormi pealt ning importfailis ei tohi esineda teistsugune sysid.Imporditavas failis on sysid, mis kuulub juba mõnele olemasolevale planeeringule, siis tekib viga. Imporditava planeeringu sysid ei ühti muudetava planeeringuga: <sysid failis>
Muudatuse esitamisel tohib planeeringuliik muutuda ainult sama ülemliigi ulatusesImportfailis on teistsugune liik kui muudetaval planeeringulImporditava planeeringu liik ei ühti muudetava planeeringuga: <liik failis>
Skip to content