8. novembrist kuni 8. detsembrini on mereala portaalis avalikustamisel Eesti mereala planeering

Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Planeeringus käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika tootmiseks määratletakse ka alad.

Planeeringu koostamisel on hinnatud merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid võimalikke mõjusid. Planeeringut koostati ja selle mõjusid hinnati ka piiriüleselt.

Planeeringu materjalid – seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus – on leitavad mereala portaalist.

Planeeringu menetluse info on kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel.

Arvamusi planeeringule ning mõjude hindamisele saab 8. detsembrini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee.

Planeeringut tutvustav arutelu toimub 25. novembril algusega kell 13 veebi vahendusel. Palume ennast ette registreerida siin.

Kõigile laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avalikustamise perioodi lõppu.

Küsimused: Triin Lepland, rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja (triin.lepland@fin.ee, tel 452 0521).

Skip to content