Läänemere ruumilise arengu strateegia uuendamise töötuba

2021. aasta kevadel käivitas VASAB Läänemere piirkonna ruumilise arengu pikaajalise strateegia ajakohastamise. Tänane Läänemere piirkonna ruumilise arengu katusstrateegia võeti vastu 2010. aastal.

Läänemere piirkonna pikaajaline ruumiline strateegia annab Läänemere strateegiale ja Läänemere makroregioonis aset leidvale koostööle ruumilise mõõtme ning on suunatud ruumilise sidususe suurendamisele piirkonnas. Pikaajalise perspektiivi ajakohastamise protsess toimub seotud osapooli kaasates 2022. aasta lõpuni. Uuendamist nõustavad Spatial Foresight’i ja Nordregio eksperdid.

Esimene avalik töötuba VASAB pikaajalise strateegia värskendamiseks toimub 28. septembril Läänemere strateegia aastafoorumi raames ning kannab pealkirja “Bridging the old with the new: How can we build a better Baltic Sea future for 2040 and beyond?”. Töötoas arutatakse, milline võiks regioon olla aastal 2040 ning millised trendid ja poliitikasuunised võivad tulevikus regiooni ruumilist arengut mõjutada. Töötoa tulemusi rakendatakse edaspidi VASAB pikaajalise strateegia uuendamisel. 28. septembri ennelõunal toimuva töötoa kohta leiab täpsemat infot Läänemere strateegia aastafoorumi veebilehelt, samas saab ka töötuppa registreerida. Töötuba viiakse läbi inglise keeles.

Ootame aktiivset osalust ka Eestist, kuna Läänemere piirkonna ruumilise arengu visioonides kaasa rääkides saame toetada ka siseriiklikku tasakaalustatud ruumilist arengut!

Skip to content