Planeeringu esitamise teenus

Riiklik kehtestatud planeeringute andmekogu PLANK

31.08.2022


Planeeringu esitamiseks on loodud X-tee teenus, mille kaudu saavad kohalikud omavalitsused edastada andmekogusse kehtestatud planeeringu failid.

Nende failide töötlemine ning andmete kontroll ja andmekogusse kirjutamine toimub perioodiliselt käivituva automaatse protsessi poolt.  Kui süsteem planeeringu kontrollimisel jõustamist takistavaid vigu ega kommenteerimist vajavaid hoiatusi ei leidnud, siis püüab automaatprotsess esitamist ka jõustada. Kui see õnnestub, siis on esitatud planeering andmekogus avalik.

Kui süsteem leiab planeeringu kontrollimisel vigu või hoiatusi, siis jääb planeeringu esitamine andmekogus pooleli ja see tuleb lõpetada või katkestada kasutajaliidese kaudu.

Kui esitatud failide töötlemisel tekib viga, mis takistab planeeringu andmete väljalugemist, siis lõpeb töötlus ebaõnnestumisega ja planeeringut andmekogusse ei teki.

Planeeringu esitaja saab teise X-tee teenuse kaudu pärida esitamise staatust. Teenuste täpsem kirjeldus on alla laetav siit:

Skip to content