Planeerimiskonverents 2024

IX Tartu Planeerimiskonverentsi peateema on “Julge olek planeerimises”, mis hõlmab ühelt poolt muutunud julgeolekuolukorra mõju planeerimisele, selle otseseid ja kaudseid ruumimõjusid; teisalt julge olemist innovaatiliste praktikate rakendamisel ja vastuhakul ruumipimedatele või ka ühiskonnale pikas vaates kahjulikele otsustele. Konverentsil diskuteeritakse ühelt pool energiajulgeoleku ja -haavatavuse ning riigikaitseliste objektide planeerimise, aga teisalt ka jõulisema avaliku ruumiloome, regionaal- ja linnaplaneerimises NIMBY vältimise ning kodaniku ja planeerija vastutuse üle.

Skip to content