Tuuleenergeetika ümarlaud

25. jaanuaril 2024 toimus kohalikele omavalitsustele suunatud tuuleenergeetika ümarlaud, millel tutvustati seadusandluse muudatusi ning tuuleparkide planeeringute sisule esitatavaid soovitusi.

Ümarlaua esitluse slaidid

13. märtsil 2024 toimus kohalikele omavalitsustele, arendajatele, konsultantidele, mõjuhindajatele ja teistele huvilistele suunatud tuuleenergeetika ümarlaud, kus käsitleti planeerimisseaduse muudatusi, tuuleparkide planeeringute sisule esitatavaid soovitusi, leevendus- ja korvamismeetmeid loomastikule, ülekaalukat avalikku huvi, keskkonnamõju hindamisest vabastuse korda, leevendus- ja hüvitusmeetmete reakendamist ning tutvustati Keskkonnaagentuuri uuringualasid.

Planeerimisega seotud uudised ja muudatused – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Leevendus- ja hüvitusmeetmete rakendamine (359 SE) – Kliimaministeerium

Tuugenite mõju loomastikule: leevendus- ja korvamismeetmed (linnud ja nahkhiired) – Keskkonnaamet

Tuuleenergia prioriteetsed arendusalad – Keskkonnaagentuur

Skip to content