PLANK uuendus: planeeringute nimekirjale viitamine URL-ga koostamise korraldaja alusel

Planeeringute andmekogus on valmis saanud arendus, tänu millele saab viidata URL-ga planeeringute nimekirjale koostamise korraldaja alusel. Varasemalt selline võimalus andmekogus puudus ning kohalikud omavalitsused on tavapraktikas viidanud seni planeeringute andmekogu avalehele (www.planeeringud.ee). Nüüd aga saab iga omavalitsus viidata otse enda haldusalasse kuuluvale kehtivate planeeringute nimekirjale.

Täpsem juhend, kuidas URL-ga viitamist kasutada, on leitav siit. Sama juhendi lõigu lõpus on leitav ja alla laaditav Excel fail, mis sisaldab kõigi omavalitsuste URL-e.

Soovitame kõigil omavalitsustel antud lahendust kasutada, lisades vastav URL näiteks enda kodulehele või mujale sobivasse kohta. Ühe URL-ga viitamine kogu kehtivate planeeringute nimekirjale võimaldab omavalitsustel loobuda erinevatest viidetest iga planeeringu juures või asendada üldine planeeringud.ee viide detailsema vastu.

Samuti lisati arendustöö tulemusel iga omavalitsuse kehtivate planeeringute andmestike viited Eesti avaandmete teabeväravasse.

Skip to content