Planeeringute menetluse infosüsteem

Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga hakkab arendama selle poolaasta lõpus üleriigilist planeeringute menetluse infosüsteemi, mille valmimiseks on planeeritud 30 kuud. Hetkel on käimas raamlepingu minikonkurss, mille tulemused kinnitatakse enne jaanipäeva. Seejärel algavad eeltegevused, et alustada septembrist detailanalüüsi ja sellega seotud tehniliste töödega. Soovime kaasata valdkonna spetsialiste fookusgruppidesse, kus saaksime arutada planeeringute menetlemise teemasid ja probleeme. Arvestades esialgset hinnangut, toimuvad fookusgruppide koosolekud vähemalt üks kord nädalas.  

Ootame huvilisi, kes soovivad osaleda fookusgruppides andmaks oma panus uude e-eesti eduloosse. Oma valmisolekust osaleda fookusgrupis palume teada anda järgmise vormi kaudu: Planeeringute menetluse infosüsteemi fookusgrupis osalemine

Lisainfo saamiseks palume pöörduda PLANIS projektijuhi Teele Kukk poole aadressil teele.kukk@kliimaministeerium.ee

Skip to content