Planeerimine algus slaid

Ruumilise planeerimise paremaks mõistmiseks ja abiks planeerimisel

Siit veebilehelt leiad vajalikud materjalid – nii planeerimisseaduse kui selle rakendusdokumentide selgitustena. Samuti ruumilise planeerimisega seonduvad juhendid ja selgitavad materjalid. Lehele oleme koondanud planeerimisega seonduvad korduma kippuvad küsimused, info koolituste kohta jne.

NB! Kommentaaride lugemine ei asenda seaduse mõistmist!

Kliimakaebuste seminar: “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 15. mail kell 12:30–17:00 Eesti Arhitektuurikeskuses toimuvale seminarile “Kliimaalane kaebeõigus – kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?”.  Seminariga soovitakse tuua suuremat selgust kliimaalaste õiguste kohtuliku kaitsmise võimalustesse Eestis, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid. Teiste seas võtavad…

Pärnumaa Kutsehariduskeskus kutsub seminarile Tuultele avatud Pärnumaa

Pärnumaa Kutsehariduskeskus alustab juba sellel aastal elektrituuliku tehniku statsionaarse õppega neile, keda huvitavad elekter ja mehaanika ning kellel on tahet koolitada ennast tuulegeneraatorite hooldustehnikuks. Õppetööd alustatakse eesmärgiga varustada juba olemasolevaid, samuti ka rajatavaid tuuleparke, kvalifitseeritud hooldustehnikutega. Õpetamise õnnestumiseks on vaja…

LE:NOTRE maastikufoorum

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool kutsub osalema 25.-28. juunil 2024 toimuval LE:NOTRE maastikufoorumil. Sel aastal asub foorum Tartus ja Lõuna-Eestis ning haakub 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna eesmärkide ja piirkonnaga. Registreerimine foorumist osavõtuks on avatud. Vastavalt selle foorumi formaadile on kõigile kohalikele…

Koolitus „Riigikohtu praktika ehitusasjades“

Kliimaministeerium kutsub Riigikohtu praktikat tutvustavale koolitusele 3. juunil kell 09.30-16.00. Koolitusel tutvustatakse Riigikohtu uuemat praktikat ehitusõiguse valdkonnas (lahendid aastatest 2020 (2019)–2024). Tutvume lugudega, mis on Riigikohtusse jõudnud, arutame Riigikohtu seisukohtade üle, paneme nad süsteemi ja loome seoseid erinevate lahendite vahel.…

Palume tagasisidet planeerimine.ee portaali kohta!

Hea planeerimishuviline! Ligi kümme aastat on veebiportaal planeerimine.ee koondanud ruumilise planeerimise alast informatsiooni: teavet koolituste kohta, valdkondlikke juhendmaterjale, korduva kippuvaid küsimusi ja muud ruumilise planeerimisega seotud infot. Selleks, et portaal vastaks ka tulevikus kasutajate ootustele, soovime Teie tagasisidet. Palun vastake…

Skip to content