Planeerimine algus slaid

Ruumilise planeerimise paremaks mõistmiseks ja abiks planeerimisel

Siit veebilehelt leiad vajalikud materjalid – nii planeerimisseaduse kui selle rakendusdokumentide selgitustena. Samuti ruumilise planeerimisega seonduvad juhendid ja selgitavad materjalid. Lehele oleme koondanud planeerimisega seonduvad korduma kippuvad küsimused, info koolituste kohta jne.

NB! Kommentaaride lugemine ei asenda seaduse mõistmist!

Kehtivate detailplaneeringute digiteerimise II etapi infoseminar

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond korraldab 16. aprillil kell 11.00-12.00 projekti „Kehtivate detailplaneeringute digiteerimine II etapp“ infoseminari. Olete oodatud osalema infoseminarile, kus võtame kokku lõppenud digiteerimise projekti tulemused ning tutvustame jätkuprojekti, selle tähtaegasid ning projektis osalemise nõudeid.  Järgneva kahe…

Eesti tuuleenergeetika ruumilise planeerimise võrdlus rahvusvahelise praktikaga

„Võrdlusriikide juhtumianalüüs planeerimissüsteemi ja planeerimisõiguse viimase aja olulisematest muudatustest ja reformidest kohanemaks oluliste trendide ning uute väljakutsetega“ on koostatud eesmärgil arendada Eesti tuuleenergeetika ruumilist planeerimist rahvusvahelise parima praktika valguses. Analüüs põhineb veebiotsingutega leitud teabel, kohtupraktika analüüsil välisekspertidega läbiviidud intervjuudel ja…

Planeerimisseaduse mõju järelhindamine

Rahandusministeeriumi tellitud töö eesmärk on 2008–2014 läbi viidud kodifitseerimise tulemusenakehtestatud planeerimisseaduse (PlanS) mõju järelhindamine. Viis aastat seaduse rakendamist on mõistlik aeg hindamaks selle aja jooksul praktikas avaldunud kitsaskohti. Haldusreformi tulemusena on muutunud Eesti haldusjaotus ning Euroopa Liidu (EL) tasandil on…

Skip to content