Planeerimine algus slaid

Ruumilise planeerimise paremaks mõistmiseks ja abiks planeerimisel

Siit veebilehelt leiad vajalikud materjalid – nii planeerimisseaduse kui selle rakendusdokumentide selgitustena. Samuti ruumilise planeerimisega seonduvad juhendid ja selgitavad materjalid. Lehele oleme koondanud planeerimisega seonduvad korduma kippuvad küsimused, info koolituste kohta jne.

NB! Kommentaaride lugemine ei asenda seaduse mõistmist!

Planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogramm

Kutsume osalema planeerimismenetluses erinevate mõjude hindamise koolitusprogrammi, mille viib Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi Skepast & Puhkim OÜ. Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste ja riigiametnike ning töötajate teadmisi ning oskusi asjakohaste mõjude, keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja Natura hindamise…

Kutse planeeringu infomudeli automaatkontrollide prototüübi tulemuste tutvustamisele

11.juunil kell 10:30 toimub ministeeriumite ühishoones Tamme saalis aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn üritus, kus tutvustatakse riigihanke „Planeeringu infomudeli kasutamise detailanalüüs ja prototüüplahenduse loomine“ teise etapi – prototüüplahenduse tulemusi. Hanke läbiviijaks on Kliimaministeerium koostöös Tallinna linna ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Hanke…

Toetusmeede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Valitsus on koostöös ministeeriumiga leidnud võimaluse, et toetada kohalikke omavalitsusi tuuleparkide arendamisel. 2024. aasta alguses avanes toetusmeede, mille eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika arendamisel. Meetmest on võimalik rahastada abikõlbulikke tegevusi, mis on vajalikud tuuleenergia tootmiseks kasutatava ala ning juurdekuuluva…

Portaali planeerimine.ee tagasiside küsitluse kokkuvõte

Hea planeerimishuviline! Aprilli alguses palusime Teie tagasisidet planeerimine.ee portaali kasutajamugavuse kohta. Täname kõiki vastajaid! Meil on hea meel, et leidsite aega küsimustikule vastata ning Teie tagasiside on meile väga vajalik. Küsimustikule vastasid 63 inimest. Enamus vastajatest töötavad kohalikus omavalitsuses ruumilise…

Skip to content