Planeerimisõigus kui haldusõigus valla- ja linna planeerijatele

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond (RUPO) korraldas 14. detsembril Ministeeriumite ühishoones koolituse teemal “Planeerimisõigus kui haldusõigus valla- ja linna planeerijatele”.

Koolituse eesmärk on anda ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsevatele isikutele teemakohane ülevaade haldusõiguse kohaldumisest planeerimismenetluses.

Koolituse läbiviijaks oli Kultuuriministeeriumi õigusnõunik Helen Kranich, kes rääkis lähemalt planeerimisõigusest, seaduslikust kaalumiskohustusest, haldustegevuse vormidest ning andis ülevaate planeerimismenetlusest ja planeerimisotsustustest, tuues näiteid kohtupraktikast.


Skip to content