9. Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama digitaalsete kihtide koostajate andmed?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Maakatastri pidaja vajab infot jooniste koostaja ehk digitaalsete kihtide looja kohta, kelleks võib olla nii planeerimiskonsultant, planeeringujooniste tehniline koostaja kui ka planeerimisametnik, kes on joonised loonud (vt näidis 1). Kui joonisele kantud info loomisega on tegelenud erinevad isikud, tuleb välja tuua nende osalus (nt Mari Paber – tehniline joonestaja; Jüri Pliiats – tärkandmed).

Kõik need isikud on joonise digitaalsete kihtide ja/või tärkandmete loojad, kes oskavad anda selgitusi, kuidas joonisele infot lisati ehk kuidas esitatud andmed on valminud. Joonestatud ja tärkandmetesse kantud andmeid infosüsteemi üles laadides võib ilmneda erinevaid joonestamise topoloogilisi ja tärkandmete loomisega seotud vigu, andmete infosüsteemi kandmiseks võib olla vajalik küsida lisainformatsiooni või paluda ilmselgete vigade parandamist. Nimede juurde võib märkida ka kontaktandmed, kuid nende lisamine pole kohustuslik, sest kontaktandmed võivad ajas muutuda.

Eelmine küsimus: Mida tähendab, et planeeringu koostamise korraldaja peab määruse lisa 1 kohaselt esitama jooniste esituskujude üldistusastme?

Järgmine küsimus: Kuidas peab välja nägema määruse lisas 1 nõutud planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri?

Skip to content