5. päev: RAKENDAMINE – ehitusõigus

Millele tähelepanu pöörata ehitusõiguse määramisel linnalises ja maalises keskkonnas?

Angela Kase – vandeadvokaat, WALLESS advokaadibüroo
„Haldusmenetlus ja kaalutlusõigus“

Oma ettekandes räägib Angela haldusmenetluse ja kaalutlusõiguse juriidilistest aspektidest ning sellest, kuidas ehituse ja planeerimise valdkonnas töötades neid edukamalt sisustada. See lubab ehitajatel suurema tõenäosusega kohtus oma sihid saavutada.

Angela Kase kirjeldab Äripäevas puudujääke paljude kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes, 2022: https://www.aripaev.ee/arvamused/2022/03/03/angela-kase-aratus-omavalitsusjuhtidele-teil-voib-olla-igivana-uldplaneering

Angela Kase artikkel Äripäevas kaalutlusõigusest, 2019: https://www.aripaev.ee/uudised/2019/05/09/detailplaneering-tuleb-ara-tarvitada-5-aasta-jooksul-muidu-voib-hapuks-minna

Angela Kase kaasautorlusel ilmunud raamat: https://pood.aripaev.ee/ehitusoiguse-kasiraamat

Haldusmenetluse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008

Õiguskantsler Ülle Madise artikkel ametniku vastutusest: https://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%BClle-madise-ametnik-peab-inimese-mure-lahendama-mitte-seda-uksest-v%C3%A4lja-menetlema

Haldusmenetluse käsiraamat: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/14765/9985568605.pdf

Endrik Mänd – arhitekt, PEA arhitektibüroo OÜ
„Detailplaneeringu lähteseisukohad ja projekteerimistingimused kvaliteetse ruumiloome tööriistakastis“

Endrik Mänd on arhitekt, kes töötas üle kahekümne aasta Tallinna Linnaplaneerimise Ametis, neist viimased tosinkond aastat Tallinna peaarhitektina.

Oma ettekandes räägib Endrik projekteerimistingimustest ja detailplaneeringu lähteseisukohtadest ning sellest, kuidas neid rakendada hea ruumi loomiseks. Peamiselt kirjeldab ta kohaliku omavalitsuse arhitekti, ametniku või poliitiku võimalusi ja valikuid avaliku ruumi korraldamiseks.

Endrik Männi arvamuslugu Postimehes Tallinna linnaplaneerimise puudujääkidest, 2021: https://arvamus.postimees.ee/7367466/endrik-mand-tallinna-kikilips-nurka

Evelyn Uuemaa – geoinformaatik, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi osakonna juhataja ja geoinformaatika kaasprofessor
„Miks on oluline andmepõhine otsustamine ja kuidas teha andmepõhiseid otsuseid?“

Evelyn Uuemaa on geograaf, TÜ geograafia osakonna juhataja ning geoinformaatika kaasprofessor. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis. Evelyni teadusuuringute fookuses on  maakasutuse muutused ja selle mõju veekvaliteedile, aga ka ökosüsteemidele laiemalt ning muutuste analüüs ja modelleerimine masinõppe abiga. Lisaks keskendub ta ruumiandmete kvaliteedile ja visualiseerimisele.

Oma ettekandes kirjeldab Evelyn andmepõhiste otsuste olulisust ja viise andmete kasutamiseks avaliku ruumi organiseerimise hüvanguks. Ta tutvustab hea andmetöötluse tavasid ning seletab, kuidas andmete ülekülluse tingimustes  kasulike järeldusteni jõuda.

Artikkel ERR-i Novaatoris, mis tutvustab Evelyn Uuemaa koostatud kolmekümmet erinevat andmestikku visualiseerivat Eesti kaarti, 2019: https://novaator.err.ee/1015405/geoinformaatik-pani-end-proovile-ja-tegi-30-paevaga-30-uut-kaarti  

Artikkel Novaatoris, kus arutletakse selle üle, miks ei ole võimalik teha veatut maakaarti: https://novaator.err.ee/1608122011/veatut-maakaarti-pole-voimalik-teha

Ruumiandmete visualiseerimise video: https://www.youtube.com/watch?v=8RQNtHIMZh0

Eesti avaandmete portaal: https://avaandmed.eesti.ee/  

Skip to content