4. päev: LIIKUVUS – liikuvus, ligipääsetavus ja taristu

Miks on oluline arvestada liikuvusega ja ligipääsetavusega? Kuidas integreerida erinevaid liikumisviise? Kuidas taristu mõjutab kavandatavat ja mida silmas pidada taristu kavandamisel?

Marek Rannala – liikuvusekspert, Liikuvusagentuur
„Säästva liikuvuse planeerimine“

Marek Rannala on liikuvusekspert, Liikuvusagentuuri partner ja Eesti Kunstiakadeemia külalislektor. Ta on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis teedeinseneriks ning tegelenud teede projekteerimise ja liiklusuuringutega, kuid alates 2010. aastast tegelenud peamiselt säästva liikuvuse arendamise projektide analüüsi, projekteerimise nõustamise ja strateegiliste dokumentidega.

Oma ettekannet alustab Marek küsimusega – miks me üldse tegeleme säästva liikuvusega? Järgnevalt selgitab ta eri liikumisviiside omadusi, vajadusi ja vastasmõju ning seda, milles seisneb autokeskne planeerimine ning milline on selle mõju linnaruumile ja inimeste elukvaliteedile. Ta tutvustab säästva liikuvuse aluspõhimõtteid ja võimalusi, mida tasakaalustatult planeeritud avalik ruum pakub linnaelanikele ja ettevõtetele.

Intervjuu Marek Rannalaga headest näidetest autovaba linnaruumi loomes, 2021: https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/on-vaja-ainult-uhte-head-naidet/

Riigikogu Arenguseire keskuse jaoks 2021 koostatud analüüs liikuvuse arenguväljavaadetest: https://arenguseire.ee/raportid/liikuvuse-arenguvaljavaadete-analuus/

NACTO tänavaplaneerimise juhis: https://nacto.org/publication/global-street-design-guide/ 

Liikuvusagentuuri koduleht: https://liikuvusagentuur.ee/ 

Daniel Kotsjuba – disainer, Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonitiimi liige
„Kasutajakeskne ruum ehk ligipääsetavus 2.0“

Daniel Kotsjuba on avalike teenuste disainer, graafiline disainer, Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonitiimi liige, UNILAB’i juhatuse liige ja EKA kaasava disaini õppejõud. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ning Helsingi Taideteollinen Korkeakoulus. 
 
Oma ettekandes räägib Daniel kuidas kaasaegne käsitlus ligipääsetavusest hõlmab kogu ühiskonna vajaduste mõistmist ning nendega tegelemist. Erinevate kasutajate vajaduste mõistmine on hea elukeskkonna inspiratsiooniks ja aluseks.

Daniel Kotsjuba TEDx Tallinn kõne kaasavast disainist, 2020: https://www.youtube.com/watchv=BWsbL8rAWRI&ab_channel=TEDxTalks

Center for Universal Design raamatufail:  https://projects.ncsu.edu/design/cud/pubs_p/pudfiletoc.htm

DOGA näide heast elukeskkonnast: https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/schandorff-square/

DOGA Inclusive Design koduleht: https://doga.no/en/tools/inclusive-design

Skip to content