31. Kuidas vormistada üldplaneeringut joonestustarkvaras?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Juhul, kui üldplaneeringu jooniste loomiseks kasutatakse joonestustarkvara, tuleb nendel kehtestatud kihtidel, mille ruumikuju juurde lisatakse tärkandmed, igale objektile anda omaette objectID (vt küsimus 27), mille abil seotakse omavahel joonestustarkvaras toodetud ruumikuju ja eraldi tabeltöötlus­programmiga (nt Excel) toodetud tärkandmestik.

Määruse lisa 2 kohaste üldplaneeringu teemade kaupa tärkandmete sidumine CAD-tarkvaras loodud ruumiandmetega võib osutuda andmete suure hulga tõttu keerukaks. Soovitatav on kasutada üldplaneeringu vormistamisel joonestustarkvaras võimalikult palju jaotuskihte, et tärkandmete hulka vähendada, või kasutada CAD-tarkvara sisemist numereerimise võimalust. Joonestusprogrammis kujutatud objektide juurde tärkandmete tabeli loomise kohta vt küsimus 27. Üldplaneeringu digitaalsete kihtide nimekirja ja kohustuslike tärkandmete kihtide kohta vt eelkõige küsimus 32, küsimus 36, küsimus 44, küsimus 45 ja küsimus 46.

Järgmine küsimus: Kuidas alustada uue detailplaneeringu vormistamist joonestustarkvaras?

Skip to content