11. Miks peab kihtide andmed looma L-EST97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis?


Tähelepanu!
Juhend kehtib kuni 1. novembrini 2022 kehtestatud planeeringutele esitamiseks Maa-ametile. Alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringute vormistamise juhend on leitav siit.


Keskkonnaministri 26.10.2018 määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ kohaselt koosneb Eesti geodeetiline süsteem muuhulgas L-EST97 tasapinnalisest ristkoordinaatide süsteemist ja EH2000 kõrgussüsteemist. Ruumiandmed tuleb toota nendes süsteemides. Lisaks saab lugeda Eesti geoportaalist (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geodeetilised-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html).

Kui planeeringud koostatakse nõuetele vastavalt mõõdistatud alusandmetele, rakenduvad koordinaadistik ja kõrgussüsteem tavaliselt automaatselt. Kui see on aga vajalik, siis tuleb koordinaatsüsteem defineerida: L-EST97 koordinaatsüsteemi EPSG kood (SRID) on 3301.

Üldjuhtudel kõrgussüsteemi planeeringute koostamisel ei määrata ja planeeringud koostatakse tasapinnaliselt. Kuid nõutud kõrgussüsteemi tuleb kasutada siis, kui kõrguste määramine on planeerimises oluline. Asjakohasel juhul võib planeeringu koostada ka kolmemõõtmeliselt. Kui ruumiandmed toodetakse tasapinnaliselt, siis kõrgussüsteemi ei pea rakendama.

Eelmine küsimus: Kuidas peab välja nägema määruse lisas 1 nõutud planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri?

Järgmine küsimus: Millised on alusandmed, mida planeeringulahendusega ei kehtestata?

Skip to content