12. Millised on alusandmed, mida planeeringulahendusega ei kehtestata?

Planeeringulahenduse väljatöötamiseks kasutatakse erinevaid alusandmeid. Kui teistest normidest ja andmebaasidest tulenev info kajastatakse (informatiivsena, sellele ei anta planeeringuga lisaväärtust) digitaalsena joonisel, tuleb planeeringulahenduse kehtestatud kihid eristada alusandmetest ehk taustinformatsiooni kihtidest (nt navigatsiooni teave, muinsuskaitseobjektid, kaitsealad jne). Planeeringuga loodud kiht peab eristuma teistest kihtidest (vt küsimus 15). See tähendab, et alusandmete kihile ei lisata planeeringulahenduse infot, sh planeeringulahendusega loodud ruumiobjekte. Kihi eristamist nimetuse järgi vt küsimus nr 20.

Alusandmeid planeeringuga ei kehtestata, kuid need on vajalikud planeeringu koostamiseks ja tihti ka lahenduse põhjendamiseks, näiteks rasteraluskaardid, mõõdistatud aluskaardid, olemasolevad kitsendusi põhjustavad objektid jne. Alusandmete ehk taustinformatsiooni kihte võib olla vajalik kajastada esituskujudel.

Juhul, kui alusandmete kihil olevat infot täpsustatakse või sellele antakse planeeringuline lisaväärtus (näiteks lisatakse tärkandmeid), tuleb alusandmetelt kopeeritud info vormistada omaette kihile vastavalt määruse lisas 2 toodud teemadele.

Järgmine küsimus